• تولید قطعات با استفاده از روش های خاص شکل دهی از جمله Suaging
• طراحی و ساخت ماشین های مخصوص شکل دهی
• تولید قطعات خاص به روش فرم دهی و ماشینکاری CNC
• فعالیت در زمینه انواع قطعات مکانیکال سیل
• فعالیت در زمینه مهندسی معکوس و ساخت مجموعه
• طراحی و ساخت انواع قالب و ابزار

فهرست