• انجام پروژه در زمینه شکل دهی فلزات
  • تولید انبوه انواع قطعات فلزی (فرم دهی، ماشینکاری، پرسکاری، ریخته گری، آهنگری و…)
  • تهیه فرمولاسیون و محصولات جدید، در زمینه مواد اولیه با رویکرد رقابت با محصولات مشابه خارجی
  • آسیب شناسی، بهینه سازی خطوط تولید، بهبود فرایند و تجهیزات تولیدی
  • تدوین دانش فنی و مشاوره و انتقال تکنولوژی به صنعت
  • نظارت و بازرسی
  • آموزش و توسعه تخصصی و ویژه برای منابع انسانی سطوح مختلف سازمان