سوابق و تجربیات

 • پیاده سازی نظام مدیریت دانش در شرکت رجاء
 • تدوین نقشه راه توسعه فناوری آب شیرین کن در کشور
 • انجام مطالعات امکان سنجی طرح های تولیدی (تولید دستگاه لوله مغزی سیار، تولید کلاف لوله دستگاه لوله مغزی سیار، تولید تجهیزات حفاری جهت دار، تولید نانو ذرات کلوئید نقره و …)
 • ارائه خدمات پژوهشي در زمينه مديريت مخاطرات، تحليل ذينفعان، مديريت دانش و طراحي و پياده سازي سيستم مديريت هزينه پروژه
 • مديريت و راهبري فعاليت هاي تخصصي و اجرايي، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه ها در سطح ملی و سازمانی (پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی(cvt)، پروژه طراحی و ساخت ١٥٧ قالب خودرو، پروژه های سازمان صنایع هواپیمایی ایران (صها)، پروژه تولید کلاف لوله مغزی سیار و…)
 • طراحي و استقرار سيستم مديريت عملكرد با تأكيد بر نظام پرداخت مبتني بر عملكرد كاركنان بانك صادرات ايران
 • ارتقاء بهره وري سيستم رسيدگي به شكايات و درخواست هاي مشتريان بانك مسكن
 • طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد شركت هاي تابعه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
 • طراحي مدل پيش بيني زمان آماده شدن و بهبود گروه بندي محموله هاي مربوط به سفارش مشتريان، در شركت هاي تأمين كننده با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري
 • طراحي سيستم برنامه ريزي جمع آوري و توزيع سفارشات مشتريان شركت ايساكو
 • طراحي و اجراي مدل اندازه گيري رضايت مشتريان از خدمات (شركت هاي امداد خودرو و ليزينگ ايران خودرو)
 • طراحي و ارائه مدل سنجش و بهبود قابليت اطمينان سيستم هاي چند مرحله اي خدمات پس از فروش خودرو
 • خدمات بازرسي فني براي تضمين كيفيت محصولات توليدي شركت ساپكو
 • مكان يابي احداث كارخانه (کارخانه آلومينيوم و آلومينا در چهار استان جنوب كشور و كارخانه فروكروم در استان هاي هرمزگان وكرمان)
 • مطالعات راهبردي تعيين اولويت هاي آموزش و تحقيقات در ادوات مخابرات نوري كشور
 • مطالعات تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و راهبردهاي توسعه منابع انساني در صنعت الكترونيك كشور
 • تدوين مدل هاي ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي كشور
 • طراحي و تدوين متدلوژي توسعه تكنولوژي در سطح ملی
 • طراحي نظام ارتباطات مؤثر صنعت و دانشگاه
 • اجراي طرح آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي شهري(٢٨ استان كشور) و طراحي و پياده سازي نرم افزار مربوطه
 • جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي ايستگاه ها و تهيه سيستم اطلاعاتي ايستگاه هاي مسافري رجاء
 • طراحي و پياده سازي مدل نظرسنجي انتخابات و تدوين نرم افزاري براي اجراي آن
 • مستندسازي دانش فني در شركت آب و فاضلاب البرز
 • طراحی شاخص ها و مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان شبکه نوآوری در سازمان های فرافن، مطالعه موردی: سازمان صنایع هوایی
 • شبکه بندی برونداد پس پردازش مدل WRF برای کمیت دمای دو متری روی ایران

سوابق و تجربیات