ردیف عنوان کارفرما
1 امکان سنجی، آنالیز، طراحی و ایجاد سیستم اطلاع رسانی معاونت پژوهش و فن آوری وزارت صنایع
2 انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اجرایی بر نمونه بوکیست جهت حذف اکسید آهن شرکت تعاونی معدنی فرآوری آلومینیوم یزد
3 انجام مطالعات پیش امکانسنجی طرح تولید کلاف دستگاه لوله مغزی سیار سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
4 انجام مطالعات پیش امکانسنجی طرح تولید دستگاه لوله مغزی سیار سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
5 امکان سنجی ساخت دستگاه Ball Mill (دستور کار شماره 2-بال میل) شرکت گل گهر
6 امکان سنجی طراحی و ساخت Flame Detector (دستور کار شماره 4) شرکت گل گهر
7 انجام امور برق و ابزار دقیق و کنترل پروژه طراحی مفهومی و امکان سنجی سنگ شکن ژیراتوی گل گهر گروه پژوهشی مکانیک
8 تهیه امکانسنجی فنی و اقتصادی  و ارزشگذاری 5 پروژه مراکز SBDC سازمان گسترش
9 ارائه خدمات فنی مهندسی جهت بررسی و امکانسنجی و تعمیر 5 عدد ابزار اندازه گیری دما و فشار شرکت عملیات اکتشاف نفت
10 امکانسنجی طراحی واحد نیروگاه های فتوولتاییک متصل به شبکه و مستقل از شبکه شرکت آترین پارسیان
11 مطالعه امکانسنجی فنی- اقتصادی تولید سیلیکاژل کروی شرکت ملی گاز ایران
12 امکانسنجی ایجاد پیشینه و مستندات پل سازی در ایران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
13 طراحی و استقرار واحد نیمه صنعتی تولید سوخت ریخته گری دوپایه سازمان صنایع دفاع
14 مطالعات امکانسنجی، ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت سیستم های توزین کامپیوتری شرکت توزین کامپیوتری