شروع به کار دپارتمان توسعه کسب ‏و کار در جهاددانشگاهی صنعتی‌ ‏شریف جهت بهبود، رشد و نوآوری کسب ‏و کارها در سازمان‏ها و شرکت‏ها

شروع به کار دپارتمان توسعه کسب ‏و کار در جهاددانشگاهی صنعتی‌ ‏شریف جهت بهبود، رشد و نوآوری کسب ‏و کارها در سازمان‏ها و شرکت‏ها

در راستای تحقق هدف توسعه کسب ‏و کار، گروه پژوهشی مهندسی صنایع با راه‌‏اندازی دپارتمانی در این زمینه، ارائه خدمات مطالعه توسعه کسب‏ و کار، مطالعه امکان‏ سنجی و تحقیقات…