اینترنت اشیا 01

 

 

  • مشاوره، نظارت و اجرای پروژه­ ها و سامانه­‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء
  • مشاوره، نظارت و اجرای پروژه­‌های كاربردی در حوزه فناوری‌های نوين رادیویی (DSRC,WIFI,BLE,RFID و…)
  • مشاوره و نظارت در حوزه مدیریت امنیت و اطلاعات سازمان‌های متقاضی
  • طراحی و پياده­ سازی کاربردهای مبتنی بر فناوری ارتباطات خودروییزمینه‌های فعالیت
  • مدیریت اجرای طرح­ های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • طراحی و پیاده­ سازی سامانه­ های مبتنی بر فرآیندهای سازمانی بربستر BPMS
  • طراحی و پیاده­ سازی سامانه برنامه­ ریزی، کنترل و مدیریت پروژه‌ها مبتنی بر فرآیند،

 

سامانه مدیریت 01