سوابق و تجربیات

 • طراحی و پیاده­ سازی فرآیندهای سازمانی به صورت یکپارچه مبتنی بر پروسس میکر سازمان هواپیمایی کشوری
 • طراحی و پیاده­ سازی سامانه برنامه­ های توسعه­ ای جهاددانشگاهی
 • طراحی و پیاده­ سازی سامانه مدیریت پروژه­ های شرکت راه ­آهن ج.ا.ا
 • طراحی و پیاده ­سازی سامانه ­های پایش و هشدار عدم دسترس پذیری سایت های وب
 • اجرای طرح پژوهشی در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات با مرکز تحقیقات مخابراتی
 • مشاوره و نظارت بر امور مديريت امنيت اطلاعات و ارتباطات (ISMS) در سازمان هاي متقاضي
 • مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه كارت هوشمند خودرو
 • مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه رديابي راديويي محصولات توليدي شركت ايران خودرو
 • ارائه خدمات مشاوره در طراحی و پیاده­ سازی سامانه كنترل مكانيزه تردد خودروها در محدوده طرح ترافيك شهر تهران
 • مشاوره و نظارت بر اجراي آزمايشي پروژه رديابي راديويي ناوگان ريلي کشور
 • طراحی، پیاده ­سازی و اجرای سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی (برگزیده بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی)
 • طراحي و پياده ­سازي سامانه نرم­افزاری جمع­داری الکترونیکی اموال و دارایی های ثابت مبتنی بر فناوری رادیوشناسه (RFID)
 • خدمات مديريت طرح نوين سازي و توسعه فناوري اطلاعات در سازمان هواشناسي كشور،ارائه خدمات طراحي و پياده­ سازي سامانه نرم­ افزاري برنامه­ ريزي، جمع­ آوري و توزيع سفارشات مشتريان
 • نيازسنجي، مشاوره، طراحي و اجراي سامانه­ هاي جامع اطلاعاتي
 • خدمات مشاوره در امور تدوين RFP پروژه­ های حوزه فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست