E25

 

مهندس بهنام رفیعی مهر
مدیر گروه پژوهشي فناوری اطلاعات

شایان راد زینب

 

مهندس زینب شایان راد
کارشناس گروه پژوهشي فناوری اطلاعات

کاموسی زینب

 

مهندس زینب کاموسی
کارشناس گروه پژوهشي فناوری اطلاعات