images

ساختار جدید شرکت جهش صنعت تصویب شد

در جلسه ی هیات مدیره شرکت جهش صنعت که 18 اسفندماه سالجاری برگزار شد، دکتر طباطبایی رئیس هیات مدیره از تصویب ساختار جدید این شرکت خبر داد. سرپرست پژوهشکده توسعه…
2

فناوری جدید بازیافت اسید در پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ایجاد می شود

فناوری جدید بازیافت اسید در پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ایجاد می شود در قراردادی که بین پژوهشکده توسعه تکنولوژی و شرکت فولاد غرب آسیا منعقد گردید،…