مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

  1. مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

دوره‌های آموزشی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اخبار

آیتمی وجود ندارد

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]

دوره‌های آموزشی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اخبار

دکتر مردانی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد

موفقیت متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در داخلی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط شرکت ایران خودرو و صرفه جویی ارزی اجرای این طرح

دعوت به همکاری مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]

فهرست