مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

  1. مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته
مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

دوره‌های آموزشی

اخبار

آیتمی وجود ندارد

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]

مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

دوره‌های آموزشی

اخبار

دکتر آقاسیدی در بازدید از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف: آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان سازمان هستیم

دکتر آقاسیدی در بازدید از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف: آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان سازمان هستیم

تدوین برنامه و بودجه 32 مرکز، گروه، اداره و بخش در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

تدوین برنامه و بودجه 32 مرکز، گروه، اداره و بخش در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

ارائه بیش از 50 دوره تخصصی و کاربردی در تقویم تابستانه آموزش های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

ارائه بیش از 50 دوره تخصصی و کاربردی در تقویم تابستانه آموزش های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]