دوره‌های آموزشی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اخبار

نمایشگاه یزد 14000330

معرفی توانمندی و دستاوردهای کارگروه آموزشی اپتیک بینایی سازمان در دوازدهمین همایش و نمایشگاه علمی تخصصی عینک و لوازم جانبی ایساتیس یزد

حضور گروه آموزشی اپتیک بینایی مرکز آموزش مهارت های پیشرفته در دوازدهمین همایش و نمایشگاه علمی تخصصی عینک و لوازم جانبی ایساتیس یزد، با هدف نیازسنجی صنفی و توسعه ارتباطات…

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]

دوره‌های آموزشی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اخبار

دعوت به همکاری/ کارشناس دفتر مدیریت پروژه PMO

تلاش جهادگران جهاددانشگاهی برای کشف اطلاعات محرمانه ارتش عراق با اجرای پروژه « رحمت»

جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]

فهرست