مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

  1. مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته
  2. برگه 55
مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

دوره‌های آموزشی

اخبار

آیتمی وجود ندارد

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]

مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

دوره‌های آموزشی

اخبار

ماموریت سازمان پدافند غیرعامل کشور به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

ماموریت سازمان پدافند غیرعامل کشور به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

اعطای گواهی نامه صلاحیت فعالیت مراکز نوآوری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

اعطای گواهی نامه صلاحیت فعالیت مراکز نوآوری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

از سوی سازمان انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، کتاب "اصول طراحی شبکه‌های توزیع محتوا" منتشر شد

از سوی سازمان انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، کتاب “اصول طراحی شبکه‌های توزیع محتوا” منتشر شد

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]