طراحی، ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات اندازه‌گیری،تست و پایش کیفیت

طراحی و ساخت انواع دستگاه‌های خطوط تولید شامل ماشین آلات، ابزار، فیکسچر، فرامین و قالب

طراحی و ساخت تجهیزات درون چاهی و حفاری

طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و تحلیل انواع سامانه‌های مکانیکی و مکاترونیکی

تدوین دانش فنی و ارائه خدمات مهندسی معکوس قطعات و مجموعه های صنعتی

فهرست