زمینه های فعالیت

اجرای طرح‌های پژوهشی در محورهای:

  • اندازه‌گيری ابعادی شامل اندازه‌گيری الكترومكانيك، اندازه‌گيری نوری و ليزری و اندازه‌گيری به كمك امواج
  • تجهیزات حفاری جهت‌دار

طراحی، ساخت، مشاوره و نظارت بر اجرا در زمينه‌های:

  • رباتيك شامل ربات‌های جابجاكننده، بازوها و گريپرهای صنعتی
  •  د‌ستگاه‌ها و ابزارهای اند‌ازه‌گيری و کنترل قطعات صنعتی
  • ماشين آلات مخصوص و بهينه‌سازی فرآيند توليد
  • تست‌های كنترلی برای قطعات و مجموعه‌های صنعتی

تد‌وين د‌انش فنی و نمونه‌سازی قطعات و محصولات صنعتی

شبيه‌سازی؛ مد‌لسازی و تحليل با استفاد‌ه از نرم‌افزارهای مهند‌سی مكانيك

فهرست