اجرای طرح‌های پژوهشی در محورهای:

  • اندازه‌گيری ابعادی شامل اندازه‌گيری الكترومكانيك، اندازه‌گيری نوری و ليزری و اندازه‌گيری به كمك امواج
  • تجهیزات حفاری جهت‌دار

انجام پروژه‌های طراحی و ساخت در زمينه‌های:

  • رباتيك شامل ربات‌های جابجاكننده، بازوها و گريپرهای صنعتی
  •  د‌ستگاه‌ها و ابزارهای اند‌ازه‌گيری و کنترل قطعات صنعتی
  • ماشين آلات مخصوص و بهينه‌سازی فرآيند توليد
  • تست‌های كنترلی برای قطعات و مجموعه‌های صنعتی

انجام پروژه‌های تد‌وين د‌انش فنی، مهندسی معکوس و نمونه‌سازی قطعات و محصولات صنعتی

انجام پروژه‌های شبيه‌سازی؛ مد‌لسازی و تحليل با استفاد‌ه از نرم‌افزارهای مهند‌سی مكانيك

زمینه‌های فعالیت