برخی از پروژه‌های شاخص در زمینه تجهیزات اندازه‌گیری، کنترل و پایش کیفیت

 • طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری ماژولار قطر داخل با کمک LVDT
 • طراحی و ساخت انواع فرامین(Gauge) و فیکسچرهای کنترلی مرکب (Checking Fixture)
 • ارائه خدمات مشاوره و اندازه‌گیری هم‌محوری تجهیزات دوار با ابزار لیزری (Alignment)
 • طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری کامپیوتری شاتون


برخی از پروژه‌های شاخص در زمینه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

 • طراحی و ساخت ربات جابجاکننده بلوک سیلندر در خط تولید
 • طراحی و ساخت گریپرهای ربات خط ریخته‌گری سیلندر
 • طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق آند


برخی از پروژه‌های شاخص در زمینه سامانه های ویژه مکانیکی و مکاترونیکی

 • طراحی و ساخت موتور درون چاهی برای حفاری جهت دار (Downhole Motor)
 • طراحی و ساخت شیرهای کنترلی یا ولوهای ویژه (Bleed Valve, Check Valve)
 • طراحی و ساخت عملگرهای ویژه (Electromechanical Actuator)


برخی از پروژه‌های شاخص در زمینه تدوین دانش فنی و خدمات مهندسی معکوس

 • تدوین دانش فنی و بهبود فرآیند ساخت شیرهای سرچاهی نفت (Gate Valve)
 • نظارت بر تدوین دانش فنی و بومی سازی تجهیزات صنایع معدنی
 • تدوین دانش فنی و ارائه خدمات مهندسی قطعات موتور دیزل لکوموتیو

سوابق و تجربیات