حوزه پژوهشی

 • بومی سازی  فناوری تولید فویل های فلزی آمورف به روش ریخته ریسی (PFC) و تولید نوارهای نازك به روش مذاب ریسی (CBMS)
 • تولید فولادهای کم آلیاژی و ساخت قطعات مختلف از فولادهای مزبور
 • تولید انواع آلیاژهای آلومینیم به شکل میلگرد، ورق و لوله با کاربردهای عمدتا نظامی
 • بررسی علت شکست و تخریب صدها قطعه فلزی
 • بررسی علل خوردگی قطعات فلزی
 • ذوب و آلیاژسازی و عملیات حرارتی تحت گاز آرگن
 • انجام تحقیق، اجرا و تولید در دهها پروژه صنعتی در زمینه آلیاژهای فولاد، آلومینیم و مس جهت صنایع مختلف

حوزه آزمایشگاهی

 • دارنده گواهینامه ١٧٠٢٥ ISO
 • عضو شبكه آزمایشگاهی فناوری نانو و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
 • آزمایشگاه اكردیته سازمان ملی استاندارد ایران
 • دارای تأییدیه از شركت های خودروسازی، صنایع نفت و گاز، صنایع نیروگاهی و …
 • آنالیز شیمیایی و تعیین استاندارد بصورت ثابت و پرتابل
 • اندازه گیری خواص مكانیكی شامل كشش، خمش، ضربه، میكرو و ماكروسختی (بصورت ثابت و پرتابل) و تهیه پروفیل سختی
 • آزمایشات خوردگی در محیط های مختلف بویژه S2C (HIC و  JSC)
 • بررسی ریز ساختار و درشت ساختار فلزات، تعیین اندازه دانه، بررسی نوع و توزیع گرافیت ها، رپلیکاگیری و اندازه گیری تمیزی فولاد
 • اندازه گیری ضخامت پوشش و ضخامت لایه دكربوره
 • تعیین روش تولید، تهیه شناسنامه فنی و مهندسی معكوس
 • تهیه PQR جوش، آزمایش انواع پیچ و مهره و خم و بازخم انواع میلگرد
 • آزمون های غیر مخرب( PT، MT، UT و RT)

متالورژی گروه (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق و تجربیات