انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی و ارائه خدمات تخصصی در حوزه های میکروالکترونیک، اپتیک، آپتوالکترونیک، نانوفیزیک، مهندسی و فیزیک سطح، سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS, BioMEMS)، میکروسیال ها (Microfluidics ) و متالورژی به مجموعه های زیر:

  • دانشکده های فیزیک، برق، شیمی، مواد و متالورژی در بیش از ٣٠ دانشگاه دولتی و آزاد در سرتاسر کشور
  • پژوهشکده ها و دانشکده های فناوری نوین از جمله:

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه تبریز، پژوهشکده نانوتکنولوژی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده علوم و فنون لیزر، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

  • مراکز دولتی از قبیل: شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، صنعت اپتیک اصفهان، صنعت اپتیک و لیزر شیراز و …
  • شرکت های خصوصی و دانش بنیان
29