• ارائه خدمات تخصصی لایه نشانی لایه های نازک، میکرولیتوگرافی، ساخت تراشه های میکروفلوئیدیک، برش و اندازه گیری
  • ساخت انواع رتیکل، انکودر و پین هول
  • همکاری با دانشجویان، اساتید، محققان و پژوهشگران در پروژه های عملی و نوآورانه
  • همکاری با دانشجویان، اساتید، محققان و پژوهشگران در ساخت نمونه های مهندسی
  • تولید انبوه نمونه های مهندسی
  • تهیه مواد و تجهیزات مرتبط با میکروالکترونیک از قبیل انواع مواد شیمیایی، ویفرهای سیلیکونی، تارگت و پودرهای لایه نشانی، پلیمرها، شیشه های اپتیکی، خورنده ها، فوتورزیست مثبت، SU٨، PDMS، موادظهور، خمیر نقره و …
  • طراحی و تجهیز آزمایشگاه های همکار
  • مشاوره فنی در حوزه طراحی و ساخت قطعات
لایه نشانی لایه نازک