محصولات

Downhole Tools - Releasable Overshot

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی(اورشات)

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی موتور هد

موتور درون چاهی 700

موتور درون چاهی

سیستم لوله مغزی سیار

فلوکامپیوتر

طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر میترینگ

آشکارساز فرابنفش شعله UFD-1957 و UFD-2540

پروژه ها

تجهيزات سرچاهی

پايش هشدار حرارتي کمپرسور

اندازه گيری سنجش سطح مخزن پالایشگاه تهران

سيستم کنترل و تست موتور توربين

قطعات یدکی فلومیتر پره ای پخش فراورده های نفتی

اندازه گيری سنجش سطح مخزن پالایشگاه تهران

سيستم کنترل خشک کن برقي هواي مصرفي پالايشگاه تهران

سيستم کنترل و تست موتور توربين

طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی کنترلر

فهرست