زمینه‌های فعالیت

آموزش، طراحي، نظارت و مشاوره در سامانه هاي امنيت الکترونيک شامل:

  • نظارت تصويري، مراکز مانيتورينگ و کنترل، سيستم هاي کنترل تردد، سيستم هاي حفاظت در برابر حريق، سامانه بازرسي الکترونيکي بدون مداخله (NIIS)، سامانه هاي هشدار نفوذ و در نهايت اجراي برنامه هاي نرم افزاري BMS-GMS-GPS
  • مطالعات ميداني براي کاهش ريسک و دريافت اطلاعات اوليه طراحي سيستم، تدوين استراتژي همگن، محاسبه مهندسي تمامي پارامترهاي حياتي تجهيزات الکترونيک، نظارت بر حسن اجرا، اجراي مديريت دانش در سازمان هاي مختلف در راستاي اهداف امنيتي
  • آزمايشگاه تخصصي تست سامانه هاي الکترونيکي و هوشمند در زمينه هاي انرژي ،ايمني وEMC
  • کنترل کيفي تجهيزات حفاظتي(شامل دوربين مدار بسته و متعلقات)
  • تدوين استاندارد سامانه هاي آشكار سازي و اعلام حريق
فهرست