دستگاه ذوب ريسی تحت گاز محافظ (Protective Gas Melt Spinner)

سيستم لايه نشاني با ليزر پالسي مدل هاي LTS

واحد رانش ( اینجکتور) دستگاه لوله مغزی سیار

واحد قرقره لوله دستگاه لوله مغزی سیار

واحد توان( پاورپک) دستگاه لوله مغزی سیار

کابین کنترل و تجهیزات کنترلی سرچاهی

طراحی و ساخت ماژول سرویس بهداشتی وکیوم کنترلی قطارهای مسافری

سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ در خلأ بالا مدل MSS

سیستم کامل لایه نشانی و زدایش مجهز به چشمه یون، تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتداسپاترینگ مدل‌های ITS و IDS

سیستم لایه‌نشانی تبخیر در خلأ بالا مدل‌های ETS و EDS

سامانه مدیریت پروژه

طراحی و ساخت سیستم الکترونیکی کنترل موتور خودرو(ECU)

سامانه ارتباط هوشمند خودرویی (CVT)

Downhole Tools - Releasable Overshot

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی(اورشات)

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی موتور هد

Downhole Motor

موتور درون چاهی

سیستم لوله مغزی سیار

طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر میترینگ

میکرو قرآن

آشکارساز فرابنفش شعله UFD-1957 و UFD-2540

فهرست