• طراحی و ساخت میترهای مکانیکی سیالات (هیدروکربئوری)
  • طراحی و ساخت ماژول های سرویس بهداشتی واگن قطارهای مسافربری

فهرست