بازرسی فنی و کنترل کیفیت تجهیزات براساس استانداردهای ملی و بین المللی

توانمندی ارائه خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفیت

بازرسی شیرآلات پمپ ها و الکتروموتورها

بازرسی اتصالات فولادی و پلیمری

بازرسی لوله های پلیمری (PE، PVC، GRP، کاروگیت)

بازرسی ماشین های آبیاری (سنترپیوت، لینیر، سنترلینیر، قرقره ای، ویل موو)

فهرست