زمینه های فعالیت

 • بررسی جریان مواد و انرژی در فعالیت های صنعتی بر اساس ارزیابی چرخه عمر (LCA)؛ آنالیز جریان مواد (MFA)، تحلیل مواد ورودی و خروجی (IOM) و طراحی برای محیط زیست (DFE)
 • مطالعه اثرات فعالیت های صنعتی بر محیط زیست بر اساس استاندارد ایزو 14000 و تکنیک ها و روش های ارزیابی چرخه عمر
 • مطالعه اثرات محیط زیستی، اقتصادی، عوامل سیاسی، قانونی، و اجتماعی بر اساس تکنیک ها و روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی ریسک پروژه (RA) و ارزیابی اقتصادی چرخه مواد (LCC)
 • مشاوره به شهرک های صنعتی برای اجرای پروژه همزیستی صنعتی
 • تدوين برنامه عملياتي مديريت پسماندهاي صنعتي برای استفاده به عنوان ماده اولیه در صنایع دیگر
 • برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی – کاربردی در زمینه اکولوژی صنعتی
 • مشاوره برای کاهش اثرات زیست محیطی سیستم های صنعتی بر سیستم های اکولوژیکی
 • ادغام هماهنگ فعالیت های صنعتی در سیستم های اکولوژیکی
 • ایده کارآمدتر و پایدارتر کردن سیستم های صنعتی با تقلید از سیستم های طبیعی
 • طراحی اکو پارک های صنعتی
 • مشاوره، طراحي و ساخت ادوات و دستگاههاي كارخانجات كمپوست، زباله سوز، تصفيه فاضلاب، بازيافت، سيستم تعديل و تصفيه هوا
 • انجام مطالعات مدیریت پسماندهای شهری، کشاورزی، صنعتی و ویژه
 • تدوین طرح­های امکان­سنجی ارزش افزایی از منابع مختلف زیست توده و پسماندها
زمینه های فعالیت