معماری سازمانی

نوع سابقه شرح خدمت کارفرما سال اجرا
پروژه ارائه مدل معماری سازمانی مبتنی بر زکمن و معماری سرویس گرا برای سیستم های مدیریت خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
مشاوره نماینده دانشگاه الزهراء و دانشگاه صنعتی شریف در کمیته های مدیریتی و فنی در تدوین ساختار و معماری سازمانی و تدوین نظامنامه شبکه آزمایشگاه علمی ایران (شاعا)
پروژه طراحی معماری سازمان گروه آرمانی 1400

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

نوع سابقه شرح خدمت کارفرما سال اجرا
پروژه سامانه مجوزهای سازمان هوایی کشور سازمان هوایی کشوری 1401
پروژه سامانه حقوق مسافر، ممیزی و توصیه ایمنی هواپیمایی کشور سازمان هوایی کشوری 1401
پروژه سامانه مدیریت پروژه موسسه اندوخته شاهد موسسه اندوخته شاهد 1400
پروژه سامانه اهداف و برنامه‌ریزی جهاد دانشگاهی مرکزی جهاد دانشگاهی مرکزی 1399
پروژه سامانه مدیریت فرآیندهای جهاد دانشگاهی صنعتی شریف سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 1399
پروژه همکار پروژه “تحلیل فرآیندهای خدمات دهی به اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و مطالعه تطبیقی سرویس‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران 1392
پروژه تدوین فرایندهای معاونت فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران 1394
پروژه تدوین فرایندهای اداره کل رفاه مبتنی بر BPMN 2.0 راه آهن جمهوری اسلامی ایران 1394
پروژه طراحی فرآیندهای کسب و کار گروه آرمانی 1400
پروژه طراحی فرآیندهای کسب و کار سرسبد 1400
پروژه طراحی فرآیندهای کسب و کار سریع ترابر ماهان (ماهکس) 1399
پروژه سامانه مدیریت فرایندهای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
پروژه پیاده سازی مدیریت فرایندهای خرید (خریدیار) دانشگاه صنعتی شریف
پروژه پیاده سازی مدیریت فرایندهای پرداخت و امور مالی پروژه های ارتباط با صنعت (پرداخت یار) معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف
پروژه اجرای پروژه شناخت و احصاء فرایند های مبتنی بر خدمات آزمایشگاهی و ارائه ساختار و معماری سیستم LIMS با گستره حدود ۷۰۰ آزمایشگاه دانشگاه تهران
پروژه شناسایی و اصلاح فرایند های معاونت پژوهش و فناوری و پیاده سازی سیستم BPMS مبتنی بر نرم افزار Process Maker (مدیریت فرایندهای اداری) (مفاد) دانشگاه صنعتی شریف
پروژه شناسایی و احصاء و مدیریت فرایند ها و پیاده سازی سامانه BPMS مبتنی بر نرم افزار Process Maker شرکت ساختمانی صنعت ساختمان قرن
پروژه پیاده سازی فرایندهای سازمان هواپیمایی کشوری مبتنی بر ProccessMaker سازمان هواپیمایی کشوری (نمایندگی ICAO در ایران) 1400
پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (وزارت بازرگانی ، وزارت صمت) 1394
مشاوره نظارت بر پروژه مکانیزه نمودن فرایندهای معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1376
پروژه تدوین سیستم گردش و ثبت اطلاعات در حوزه معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 1376
پروژه سیستم جامع معاونت آموزش آستان قدس رضوی 1375

هوش تجاری

نوع سابقه شرح خدمت کارفرما سال اجرا
پروژه سامانه BI آمار صنعت هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری (نمایندگی ICAO در ایران) 1400
پروژه مدیر پروژه داشبورد اطلاعاتی و هوش تجاری اطلاعات خاموشی ها و نظارت بر شبکه توزیع صنعت برق مبتنی بر Qlikview شرکت توانیر 1398
پروژه تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه BI راه آهن جمهوری اسلامی ایران 1393
پروژه طراحی و ساخت داشبوردهای مدیریتی Power BI به همراه آموزش سازمان گروه آرمانی 1400
پروژه طراحی و پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردها سریع ترابر ماهان (ماهکس) 1399
مشاوره مشاوره در زمینه تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مشاوره مشاور در زمینه مدیریت و اصلاح فرایند های کسب و کار نمایندگی شرکت مجیکار در ایران
مشاوره مشاور معاونت توسعه و مدیریت منابع (اداری و مالی) و همکاری در طرح تحول اداری و شناسایی و اصلاح فرایند ها دانشگاه صنعتی شریف
مشاوره مشاور در حوزه استقرار سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM شرکت انرژی دانا 1400