مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا Business Process Management (BPM) به مجموعه اقدامات، روش‌ها، و فن‌آوری‌هایی گفته می‌شود که برای بهبود عملکرد سازمان و بهبود فرآیندهای کسب و کار، به کار گرفته می‌شود. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای کسب و کار، مدیریت فرآیندها از مهم‌ترین ابزارهایی است که سازمان‌ها می‌توانند برای بهبود عملکرد، کیفیت، و کارآیی خود استفاده کنند.

با استفاده از مدیریت فرآیندهای کسب و کار، سازمان‌ها می‌توانند فرآیندهای خود را به صورت سازمان‌یافته و سیستماتیک مدیریت کنند. این رویکرد، شامل شناسایی فرآیندها، تعریف، تجزیه و تحلیل، بهینه‌سازی و بهبود فرآیندها است. با توجه به اینکه فرآیندهای کسب و کار، بستر اصلی عملکرد سازمانی هستند، مدیریت بهینه آن‌ها می‌تواند بهبودی چشمگیری در کارایی و کیفیت خدمات سازمان داشته باشد.

در کل، مدیریت فرآیندهای کسب و کار به عنوان یک رویکرد مدیریتی، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای خود را بهبود داده و باعث بهبود کیفیت، کارایی، و عملکرد سازمانی شوند. این رویکرد، با استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله فن‌آوری‌های اطلاعاتی و روش‌های تجزیه و تحلیل داده، سازمان‌ها را به سمت بهبود و بهینه‌سازی فرآیندهای خود هدایت می‌کند.

 سابقه فعالیت