طراحي، ساخت و توليد ابزار درون چاهي اورشات (Releaseable Overshot)

  1. طراحي، ساخت و توليد ابزار درون چاهي اورشات (Releaseable Overshot)

طراحي، ساخت و توليد ابزار درون چاهي اورشات (Releaseable Overshot)
ويژگي ها:
يکي از ابزارهايي که در صنعت حفاري به جهت ماندهيابي، احياء و سرويس چاهها مورد استفاده قرار ميگيرد، اورشات ميباشد. عوامل مختلف حين عمليات حفاري، سبب بريده شدن لوله کويل يا باقي ماندن ابزارهاي حفاري در چاه ميشوند، که به اين نوع قطعات مانده گفته ميشود. از آنجايي که حضور مانده درون چاه و در مسير حفاري سبب ايجاد اختلال در ادامه فرايند حفاري و عملکرد چاه ميشود، وجود ابزاري جهت خارج کردن مانده از درون چاه حياتي است. ابزار اورشات جهت جدا کردن مانده از محل قرارگيري در چاه و انتقال آن به فضاي بيرون مورد استفاده قرار ميگيرد.
کاربردها:
گرفتن و هدايت مانده به بيرون چاه
داراي عمل چکش داخلي جهت رهاسازي مانده
داراي ابعاد مختلف Slip براي گرفتن انواع ابزارها
قابليت رهاشدن و قطع اتصال از مانده

[post_thumbnail]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.