طراحی، ساخت و راه اندازی کارگاه تست گیربکس دوربالا در صنعت هوایی

طراحی و ساخت موتور درون چاهی مورد استفاده در حفاری جهت دار

تدوین دانش فنی و ارائه خدمات مهندسی قطعات موتور لکوموتیو

ارائه خدمات مشاوره و اندازه‌گیری هم محوری تجهیزات دوار با ابزار لیزری

طراحی و ساخت ربات جابجاکننده بلوک سیلندر در خط تولید

طراحی و ساخت گریپرهای ربات خط ریخته‌گری

طراحی و ساخت فرامین کنترل پارامترهای ابعادی و هندسی فنر سوپاپ

طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری کامپیوتری شاتون

طراحی و ساخت ولوهای ویژه

طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق آند

طراحی مفهومی و امکان‌سنجی ساخت آسیاب گلوله ای و سنگ شکن ژیراتوری

تدوین دانش فنی و بهبود فرآیند ساخت شیرهای سرچاهی نفت

طراحی و ساخت انواع فرامین و فیکسچرهای کنترلی مرکب

نظارت بر تدوین دانش فنی و بومی سازی تجهیزات صنایع معدنی

 

 

 

 

 

 

فهرست