در ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی کشور، پژوهشکده توسعه تکنولوژی موفق به کسب مرتبۀ A شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. در ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی کشور، پژوهشکده توسعه تکنولوژی موفق به کسب مرتبۀ A شد
در ارزیابی وضعیت و عملکرد پژوهش و فناوری مؤسسات پژوهشی کشور که از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف رتبه A را کسب کرد.

بر اساس گزارش معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، در این ارزیابی که بر اساس فعالیتهای موسسات پژوهشی در سال ۱۳۹۳ که در سال ۱۳۹۴ انجام و اخیرا” منتشر شده است، پژوهشکده توسعه تکنولوژی در بین۱۷۱ پژوهشکده کل کشور( با امتیاز۵۳/۷۸) مرتبه A را کسب کرده است.

«نسبت پژوهشگران به کل نیروی انسانی»، «نسبت درآمد پژوهشی مؤسسه به کل درآمد مؤسسه»، «تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی – پژوهشی(ISC- ISIو ….) به ازای هر پژوهشگر»، «تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی – ترویجی ISC به ازای هر پژوهشگر»،«تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس های بین المللی به ازای هر پژوهشگر» از جمله ی شاخص هایی است که مورد ارزیابی قرار گرفته است.

«تعداد اختراعات ثبت شده در مراجع علمی معتبر داخلی و خارجی به ازای هر پژوهشگر»،«نسبت تعداد اکتشافات و نظر یه های علمی معتبر و آثار بدیع هنری به تعداد پژوهشگران»،«تعداد نوآوری (محصول/ فرآیند جدید یا بهبود یافته) به ازای هر پژوهشگر»،«تعداد کتب چاپ شده غیر ترجمه ای به ازای هر پژوهشگر»، «تعداد کتب چاپ شده ترجمه ای به ازای هر پژوهشگر»،«سایر مستندات علمی (دانش فنی،سند راهبردی، استاندارد،قوانین و مقررات) به ازای هر پژوهشگر»، «تعداد جوایز دریافت شده از جشنواره و سایر مراجع معتبر ملی و بین المللی به ازای هر پژوهشگر» از دیگر شاخصهای این ارزیابی می باشد.

«نسبت تعداد دستاوردهای حاصل از کار گروهی به کل دستاوردها»، «نسبت طرح های پژوهشی برون سازمانی به کل طرح های پژوهشی(بر اساس مبلغ پروژه)»، «نسبت طرح های پژوهشی برون سازمانی به کل پژوهشگران(بر اساس مبلغ پروژه میلیون ریال)»، «نسبت مبلغ قراردادهای منعقده جدید به تعداد پژوهشگران(میلیون ریال)»، «نسبت پروژه هایی که نتایج آنها عملا” مورد بهره برداری قرار گرفته اند به کل پروژه های خاتمه یافته»، «درآمد حاصل از تجاری سازی و یا فروش دستاوردهای حاصل از پژوهش و فناوری به ازای هر پژوهشگر»، «نسبت تعداد پژوهشگران فعال مرتبط با پارک ها و مراکز رشد و شرکت های انشعابی به کل پژوهشگران»، «نسبت تفاهم نامه های عملیاتی شده(منجر به طرح پژوهشی، تبادل نیروی متخصص) از دیگر شاخص هایی است که ارزیابی بر اساس آن انجام شده است.