مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به کسب رتبه هشتم کشور شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به کسب رتبه هشتم کشور شد

 

مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در دومین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی توانست رتبه هشتم کشور را در بین ۵۸ آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کسب کند.
ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه به صورت سالیانه و بر اساس میزان خدمات دهی این مراکز و استفاده آنها از ظرفیت‌های موجود آزمایشگاهی خود، مشتری مداری و همکاری شبکه‌ای آزمایشگاه انجام می‌شود.
در ارزیابی‌های سالانه عملکرد مراکز عضو شبکه، علاوه بر آزمایشگاه‌ها، عملکرد رابطین مراکز در شبکه و همچنین کارشناسان آنها نیز بررسی می‌شود.
در ارزیابی این دوره و در بخش معرفی رابطین و کارشناسان منتخب آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی نیز، سیما میرزایی و شیرین طایفه حاج حسینی از اعضای گروه پژوهشی متالورژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به ترتیب به عنوان رابط و کارشناس منتخب معرفی شدند.

 

انتخاب رابطین منتخب براساس شاخص‌هایی مانند میزان و نحوه همکاری با شبکه آزمایشگاهی و سایر مراکز عضو شبکه، همکاری با شبکه در به‌روزرسانی اطلاعات مرکز خود در پایگاه اینترنتی شبکه، کیفیت گزارش‌های ارسال شده به شبکه، همکاری و پیگیری برای تنظیم قراردادها و تسویه آنها و همچنین حضور در نشست رابطین شبکه انجام شده است. انتخاب کارشناسان برگزیده نیز بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان کارکرد کارشناس، میزان رضایت مشتریان، چگونگی عملکرد سازمانی آنها در آزمایشگاه و وضعیت کلی آزمایشگاه در شاخص‌های ارزیابی، صورت می‌گیرد.

 

azmayesh