نمایش آخرین دستاوردهای حوزه نفتی جهاددانشگاهی در بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

اخبار

واحدهای صنعتی شریف، علم و صنعت،  تهران، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی، پژوهشکده تکنولوژی تولید، خواجه نصیر و یزد در بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران حضور دارند و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند.
علاقمندان جهت بازدید از این توانمندی ها می توانند از امروز ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ماه به غرفه ی ۲۵۶ سالن ۱۰ و ۱۱ مراجعه فرمایند.

فهرست