جهاد دانشگاهی می تواند بستر اشتغال پایدار در جهت تولید محصولات داخلی را ایجاد نماید

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. جهاد دانشگاهی می تواند بستر اشتغال پایدار در جهت تولید محصولات داخلی را ایجاد نماید
اخبار سازمان
QR Code
حاجیلو حسینعلی
رییس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد دانش بنیان می تواند در زمینه ی افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی با ارتقای مزیت رقابتی سازندگان داخلی، خدمات ارزشمند و موثری را ارائه نماید.
مهندس حسینعلی حاجیلو در گفت و گو با روابط عمومی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: به منظور افزایش کمی و کیفی و همچنین رقابت پذیر نمودن تولیدات داخلی با محصولات  مشابه خارجی، به کار بردن دانش و فناوری های به روز الزامی است و جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد دانش بنیان می تواند در این زمینه خدمات ارزشمند و موثری را ارائه نماید و از این طریق سهم قابل توجهی در تحقق شعار امسال داشته باشد. همچنین این نهاد می تواند با شناسایی نیازمندیهای روز کشور و توسعه فناوری داخلی، بستر ایجاد اشتغالهای پایدار در جهت تولید محصولات داخلی را ایجاد نماید.
رییس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گفت: اساس یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم ها، افزایش سطح تولید اقلام استراتژیک مورد نیاز جامعه تا حد متوسط جهانی می باشد. همچنین بهبود شاخص تولید ناخالص ملی (GDP) کشور یکی از شاخصه های مهم توسعه کشور و ارتقاء رفاه اجتماعی است. این مهم با افزایش تولید، بویژه محصولات دارای قابلیت صادراتی انجام می پذیرد. این امر علاوه بر کاهش وابستگی کشور به کالاهای وارداتی، موجب توسعه اشتغال و بهبود عدالت اجتماعی می‌گردد.
وی افزود:  برنامه ریزی ارتقای کمی و کیفی محصولات داخلی و همچنین  توجه بیشتر به بحث ساخت داخل و جایگزینی آن با واردات از اساسی ترین اقدامت در تحقق شعار سال که مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه بیشتر به این مفهوم یکی از مصادیق آن یعنی تولید و اشتغال ابلاغ فرمودند، می باشد.
مهندس حاجیلو، جلب توجه بیشتر صاحبان صنایع به استفاده از خدمات تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به روش ها، دانش و فناوری های پایدار و ارتقاء کمی و کیفی محصولات را بخشی از برنامه های سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در راستای دستیابی به تولید ملی پایدار و فرهنگ سازی در این زمینه عنوان کرد.
وی با تاکید بر بهبود کیفیت محصولات داخلی و توجه به افزایش رضایت مندی مشتریان گفت: اعتماد و استفاده از محصولات داخلی و تشویق سایرین به حمایت از محصولات با کیفیت داخلی توسط مردم بسیار راه گشا خواهد بود. البته اگر مسیرهای سیستماتیکی طراحی و اجرا شود که بازخورد مردم در مورد مشکلات محصولات داخلی و همچنین احیانا پیشنهادات بهبود به سازندگان منعکس شود. در بهبود محصول و افزایش رضایت مندی مشتریان نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.
رییس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در بخشی از این گفت و گو با اشاره به بخشی از موفقیت های کسب شده توسط این سازمان در سال ۹۵ اظهار داشت: اتمام برخی از پروژه های متوقف سنوات گذشته، بهبود ارتباط با مشتریان، تدوین اهداف و استراتژی‌های سازمان و همچنین توسعه اجرای پروژه ها در بخش های دفاعی، ریلی و نفت از مهمترین اقدامات سازمان در سال ۹۵ بوده است.
وی گفت: بطور مشخص شروع ارائه خدمات پژوهشی و مهندسی به صنعت بنادر و دریانوردی، بومی سازی سامانه های اندازه گیری میعانات نفتی، ورود به ساخت ابزارهای درون چاهی صنعت حفاری، قرارداد ساخت ۵۰ مجموعه تجهیزات ریلی، راه اندازی آزمایشگاه تجهیزات مکانیزه آبیاری، بکارگیری تکنولوژی ارتباطات هوشمند خودرویی در شرکت اتوبوس رانی تهران، تولید دو محصول جدید در بخش اپتوالکترونیک، تولید انبوه قطعات مورد نیاز صنایع دفاعی، برگزاری همایش دفاع دانش بنیان، اخذ ماموریت در حوزه‌های آب شیرین کن و سیستم‌های کنترل ریلی و همچنین برنامه ریزی استراتژیک و استخراج اهداف و استراتژی های متناسب با برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی از مهمترین دستاوردهای سال ۹۵ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف است.
مهندس حاجیلو، توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی فیمابین جهاد و دانشگاه صنعتی شریف، تجاری سازی دو محصول از فناوری های در اختیار بر اساس برنامه ریزی استراتژیک، برندسازی آموزش های تخصصی سازمان و توسعه بازار هدف سازمان از مهمترین اولویت های سازمان در سال ۹۶ ذکر کرد و افزود: در سالجاری برنامه های فرهنگی به منظور ترویج ساخت داخل و استفاده از محصولات داخلی نیز پیگیری و اجرا خواهد شد.