مجری سامانه های نوین آبیاری: افزایش راندمان سامانه‌های نوین آبیاری نیازمند آموزش بهره‌برداران است

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. مجری سامانه های نوین آبیاری: افزایش راندمان سامانه‌های نوین آبیاری نیازمند آموزش بهره‌برداران است

مجری سامانه‌های نوین آبیاری کشور گفت: افزایش راندمان و عمر مفید سامانه‌های نوین آبیاری، نیازمند آموزش بهره‌برداران و نظارت بر کیفیت تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده است.

مهندس عباس زارع مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری سامانه های نوین آبیاری کشور در جلسه ای که با حضور مشاور معاون آب و خاک و قائم مقام مجری سامانه های نوین آبیاری و رئیس، معاون پژوهشی، سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی و مدیر مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به اهمیت افزایش بهره وری در مصرف آب کشاورزی و روند توسعه طرح های سامانه های نوین آبیاری در سطح کشور و حمایت های صورت گرفته از سوی دولت، اظهار داشت: باتوجه به حجم بالای طرح های آبیاری نوین، حدود ۸۰ درصد حجم این طرح ها را لوازم، تجهیزات، فناوری و ماشین های آبیاری تشکیل می دهند.

 

وی با تاکید برضرورت افزایش راندمان و عمر مفید سامانه های نوین این طرح ها افزود: در الویت قرار دادن موضوعات ترویج و آموزش بهره برداران، نظارت و کنترل کیفیت تجهیزات، ماشین ها و فناوری های مورد استفاده در این حوزه، همچنین موضوع مدیریت هوشمند آبیاری و هوشمندسازی از موضوعات مهم و ضروی است، که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

مجری سامانه های نوین آبیاری کشور با اشاره به سابقه همکاری مثبت و قابل قبول سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و وزارت جهادکشاورزی گفت: جهاددانشگاهی صنعتی شریف به عنوان یک برند در حوزه فناوری آبیاری مورد توجه می باشد و با توجه به اقداماتی که در سال ۱۳۹۶ شروع شده است، اظهار امیدواری کرد بتوان از توانمندی، تجربه و پتانسیل این مجموعه در محورهای جدید در سال ۱۳۹۷ بیشتر از گذشته استفاده نمود و همکاری ها در حوزه فناوری آبیاری را گسترش داد.

 

در ابتدای این جلسه، مهندس حاجیلو رییس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ضمن اشاره به توانمندی ها و تجارب این سازمان در زمینه ی فعالیت های صورت گرفته در سال ۹۶ توضیحاتی ارائه نمود و همچنین زمینه های همکاری با حضور اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

 

در ادامه، مهندس زارع مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری سامانه های نوین آبیاری کشور و مهندس علائی مشاور معاون آب و خاک و قائم مقام مجری سامانه های نوین آبیاری از آزمایشگاه ها و توانمندی های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف بازدید بعمل آورده و در جریان فعالیت های آن قرار گرفتند.

 

خبرگزاری ایسنا