طراحی و ساخت دستگاه تمام اتوماتیک نیم موتوربرگردان

  1. پروژه‌ها
  2. پروژه ویژه
  3. طراحی و ساخت دستگاه تمام اتوماتیک نیم موتوربرگردان

طراحی و ساخت دستگاه تمام اتوماتیک نیم موتوربرگردان

  • این دستگاه با قرارگرفتن در خط موتور ملی، سیلندر را از روی پالت بلند کردهو به منظور منتاژ قطعات موتور، آن را به اندازه 180 درجه در روی پالت حمل سیلندر می چرخاند.
  • این ربات به سفارش شرکت ایران خودروو در مدت یک سال طراحی شده است