فراخوان ثبت نام دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران/ثبت نام یا معرفی دانشجو و گروه فداکار

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. فراخوان ثبت نام دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران/ثبت نام یا معرفی دانشجو و گروه فداکار

برای ثبت نام و یا معرفی دانشجو و گروه فداکار به سایت زیر مراجعه فرمایید:

www.tandisefadakari.ir

شماره تماس:

۰۲۱-۶۶۴۹۰۳۳۰

فراخوان ثبت نام دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران/ثبت نام یا معرفی دانشجو و گروه فداکار