تدوين دانش فنی، طراحی، مشاوره و ساخت قطعات، فيكسچر، ابزارهای اندازه‌گيری، ماشين‌آلات و نصب ملزومات تجهيزات سرچاهی

  1. پروژه‌ها
  2. پروژه‌های گروه پژوهشی اتوماسیون
  3. تدوين دانش فنی، طراحی، مشاوره و ساخت قطعات، فيكسچر، ابزارهای اندازه‌گيری، ماشين‌آلات و نصب ملزومات تجهيزات سرچاهی
  • تدوين دانش فنی، طراحی، مشاوره و ساخت قطعات، فيكسچر، ابزارهای اندازه‌گيری، ماشين‌آلات و نصب ملزومات تجهيزات سرچاهی