جذب نيروی امريه در مرکز خدمات تخصصی پدافند

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. جذب نيروی امريه در مرکز خدمات تخصصی پدافند

آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند مرکز خدمات تخصصی پدافند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نظر دارد از میان فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی برق در گرایش های مخابرات و الکترونیک و ترجیحا آشنا به استانداردهای بین المللی در زمینه تجهیزات ICT و آزمون های EMC نیروی امریه جذب نماید.

متقاضیان می توانند رزومه و درخواست خود را با موضوع ” امریه – نام خانوادگی” به ایمیل زیر ارسال نمایند.
padafand@jdsharif.ac.ir