آزمایشگاه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. آزمایشگاه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو شد

آزمایشگاه اپتیک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به اخذ مجوز فعالیت از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، به موجب این پروانه به آزمایشگاه اپتیک این سازمان مجوز فعالیت در زمینه‌های تست و کنترل عدسی‌‌های عینک، عدسی‌‌های جععبه آزمایش، کانون سنج، اندوسکوپ(میدان دید، قدرت تفکیک)، چارت پروژکتور‌های پزشکی و طیف‌سنجی منابع نور دستگاه های پزشکی داده ‌شد.

لازم به ذکر است، این آزمون‌ها بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌گردد.

گفتنی‌ است، علاوه بر مجوز یاد شده از سازمان غذا و دارو، این آزمایشگاه موفق گردید، به عنوان آزمایشگاه مجری در انجام “آزمون‌های طیف سنجی محافظ‌های چشم” و “آزمون‌های توان شکست محافظ‌های چشم” از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار پذیرفته شود.

لازم به ذکر است مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان در سه محور اصلی:

(طراحی، ساخت و تولید سیستم‎های اپتیکی، الکترواپتیکی و لیزر، طراحی، ساخت و تولید عناصر اپتیکی، ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه تست انواع عینک‌های محافظ، قطعات و سیستم های اپتیکی) بیش از دو دهه است که به صورت تخصصی فعالیت می‌کند.