امضاء تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. امضاء تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

به منظور تحقق اهداف مشترک آموزشی و فراهم کردن زمینه های همکاری برای بهره‌گیری از ظرفیت ها و استعداد های موجود، تفاهم نامه همکاری بین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه که به امضاء دکتر علیرضا آخوندی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و دکترمحمدحسین حسینی رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور رسیده است، این دو مجموعه در زمینه ی تدوین و برگزاری دوره آموزشی به صورت مشترک، پشتیبانی علمی و فنی فعالیت های آموزشی و استفاده از ظرفیت های طرفین در آموزش های کوتاه مدت همکاری می کنند.

مدت زمان این تفاهم نامه که روز یکشنبه 29 فروردین به امضاء رسید، سه سال می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.