آشنایی با کمیته فنی متناظر تکنولوژی خلأ در ایران (ISIRI/ISO TC112)
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان جهانی استانداردسازی ISO، در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی مشاركت مؤثری دارد و برای آنكه بتواند از نظرات صاحب نظران و اندیشمندان ایرانی در هر رشته در جهت غنای استانداردهای بین المللی بهره گیرد، اقدام به تشكیل كمیته های متناظر با كمیته های فنی سازمان ایزو (كه به اختصار TC خوانده می شوند) نموده است.

كمیته های متناظر با كمیته های اصلی ایزو در ارتباط بوده و آرای ایران را در رابطه با هر استاندارد كه در حوزه كاری آن TC باشد، به سازمان ایزو اعلام می كنند.
به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1394کمیته فنی متناظر تکنولوژی خلأ TC112 تشکیل و دبیرخانه آن در گروه پژوهشی فناوری خلأ جهاددانشگاهی صنعتی شریف مستقر گردید.

پس از گذشت دو سال از فعالیت این کمیته به عنوان عضو ناظر (Observe member)، با توجه به پتانسیل های موجود در کشور ایران و همکاری در تدوین استانداردهای بین المللی، این کمیته به عضویت فعال (Participate member) کمیته تکنولوژی خلأ سازمان ISO در آمده است. اعضای فعال می بایست در تمام مراحل تدوین استانداردها همکاری داشته باشند. بعلاوه می توانند برای مشارکت بیشتر در تدوین استانداردها کارشناس خبره (Expert) از طرف کشور خود به سازمان ISO معرفی کنند. در حال حاضر این کمیته، از کمیته های فعال در حوزه استاندارد سازی در کشور است

 

اهم وظایف كمیته فنی متناظر تکنولوژی خلأ

  • پیشنهاد تدوین استاندارد جدید بین المللی
  • پیشنهاد بازنگری استانداردهای بین المللی
  • بازنگری استانداردهائی كه از سوی كمیته اصلی ISO اعلام می شوند.
  • مشاركت در تدوین استانداردهای ملی
  • تشكیل جلسات، ابلاغ دستور كارها و اطلاع رسانی درخصوص مقررات سازمان ISO به اعضاء
  • ارتباط مؤثر با كمیته ملی تدوین استانداردها مستقر در سازمان استاندارد ایران

 

از علاقمندان و فعالان در عرصه های صنعت، پژوهش، آموزش، تجارت و بهره برداری از فناوری خلأ دعوت می شود جهت مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی خلأ با دبیرخانه کمیته فنی متناظر فناوری خلأ واقع در جهاددانشگاهی صنعتی شریف تماس حاصل فرمایند.

تلفن: 66075618-021       نمابر: 66075613-021        پست الکترونیک: ISIRITC112@gmail.com