در بازدید عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مطرح شد؛ حمایت مجلس شورای اسلامی از رویکردهای مساله‌محور تشکیل زیست بوم نوآوری

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. در بازدید عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مطرح شد؛ حمایت مجلس شورای اسلامی از رویکردهای مساله‌محور تشکیل زیست بوم نوآوری

بازدید دکتر دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی چهارشنبه یکم آذر ماه با حضور در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف ضمن بازدید از دستاوردها، در مورد فعالیت‌های اخیر این سازمان با حضور معاون تجاری سازی جهاددانشگاهی، رئیس، معاونین و برخی از مدیران ارشد سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف بحث و تبادل نظر داشتند.

ایجاد زیست‌بوم نوآوری در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

دکتر مردانی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با ارایه گزارشی از فعالیت سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و ایجاد زیست‌بوم نوآوری در این سازمان گفت: هدف از این کار این است تا بتوانیم متولی برخی از فناوری منتخب کشور از جمله آب‌شیرین‌کن یا فناوری خودرو شویم که در کنار آن شرکت‌های دانش‌بنیان شکل بگیرند و آن‌ها سازنده بشوند.

وی افزود: شورای تحولی هم تشکیل‌شده است که به این نتیجه رسیدیم که این نهاد باید یک مأموریت ملی تشکیل و مدیریت «زیست‌بوم نوآوری در فناوری‌های نوین، راهبردی و آینده‌نگر منتخب» را داشته باشد.

رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به این‌که مأموریت سازمان زیست‌بوم ملی نوآوری در فناوری‌های نوین، راهبردی و آینده‌نگر منتخب است، گفت: مثلاً ما می‌توانیم در حوزه آب‌شیرین‌کن و خودرو مأموریت بگیریم اما حمایت سایر دستگاه‌ها را هم نیاز داریم.

وی در ادامه به تشریح دستاوردهای شاخص اخیر این سازمان پرداخت و گفت: طراحی و ساخت دستگاه تنظیم زوایای چرخ و چراغ خودرو، طراحی و ساخت پایلوت بازیافت اسیدکلریدریک به روش تبخیری، طراحی، ساخت تجهیزات و توسعه کاربردهای خودروهای متصل و طراحی ساخت تعمیر و اورهال ابزار، تجهیزات و قطعات یدکی حوزه نت تجهیزات تولیدی و غیرتولیدی شرکت ایران خودرو از دستاوردهای اخیر سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف است.

دکتر مردانی در پایان به ارایه گزارشی از ساختمان زیست‌بوم نوآوری در سازمان پرداخت.

حمایت‌های مادی و معنوی مجلس شورای اسلامی از طرح‌های فناورانه

در ادامه دکتر دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشویق از اجرای طرح فناورانه ساخت آب شیرین کن و ایجاد زیست بوم نوآوری توسط این سازمان، اظهار داشت؛ مجلس شورای اسلامی حمایت‌های مادی و معنوی لازم از طرح‌های فوق را خواهند داشت و بیان کرد که از طریق منابع مالی ناشی از اعتبار پرداخت مالیات نزد شرکت‌ها، امکان حمایت از طرح‌های فناورانه بویژه طرح آب شیرین کن وجود دارد.

نماینده محترم مردم شریف تهران بر تعامل بیشتر جهاددانشگاهی صنعتی شریف با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تاکید کردند و جلب حمایت از کارگروه‌های مربوطه در معاونت را بیان داشتند.

در بازدید عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مطرح شد؛ حمایت مجلس شورای اسلامی از رویکردهای مساله‌محور تشکیل زیست بوم نوآوری

در بازدید عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مطرح شد؛ حمایت مجلس شورای اسلامی از رویکردهای مساله‌محور تشکیل زیست بوم نوآوری