هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو
اخبار سازمان
QR Code
هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

 

هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو به کوشش یاشگاه نفت و نیرو در تاریخ 20و 21 مهرماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی ضدا و سیما برگزار می شود.

 

آدرس سایت کنگره

لینک اطلاع از تعرفه و ثبت نام