دریافت گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. دریافت گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی شغلی گروه “امور مالی، اداری و بازرگانی” حیطه آموزشی “امور اقتصاد و بازرگانی” برای کارمندان دولت در گستره استان تهران را دریافت کرد.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، تاییدیه برگزاری این دوره های آموزشی در معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف را برای مدت 36 ماه صادر کرده است.

[post_thumbnail]