بازدید رییس مجلس شورای اسلامی از محصولات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاددانشگاهی

  1. اخبـار
  2. بازدید رییس مجلس شورای اسلامی از محصولات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاددانشگاهی

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بوستان گفتگوی تهران، ضمن افتتاح نمایشگاه توانمندی و دستاورد‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی و حضور در غرفه‌های حاضر در این نمایشگاه، از نزدیک با توانمندی‌های تخصصی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف آشنا شد و با مدیران، مسئولان و پژوهشگران این نهاد انقلابی گفتگو کرد.

 ECU ، فلوکامپیوتر ، شعله بین ، موتورهای هیدرولیکی درون چاهی سایزهای 1/8 2 و 3/4 6 اینچ ، سختکاری سطحی قطعه تکه مرکزی به روش انفجاری ،  ابزارهای اندازه گیری و کنترل کیفی قطعات صنعت خودرو از جمله ی بخشی از آخرین دستاوردهای تخصصی سازمان جهاددانشگاهی بود که در این نمایشگاه ارائه شد.

 

لینک خبر

بازدید رییس مجلس شورای اسلامی از محصولات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاددانشگاهی