حضور سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته

  1. اخبـار
  2. حضور سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته، به عنوان بزرگترین رخداد در صنعت ریلی کشور، با حضور جمع كثیری از شركت های توانمند داخلی و خارجی برگزار می شود. 

در این نمایشگاه، محصولات و خدمات واحدهای جهاددانشگاهی در سالن 9-8 در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.

سختکاری قطعه تکه مرکزی سوزن ریل به روش انفجاری، ماژول وکیوم کنترل سرویس بهداشتی قطارهای مسافری، معرفی خدمات مربوط به تعمیرات قطارهای توربوترن و سامانه ردیابی واگن‌های باری بوسیله فناوری RFID  از جمله محصولا و خدمات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف است که در این نمایشگاه معرفی می شود.