عضویت مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به مدت 3 سال در فهرست شرکت های مجاز بازرسی فنی تمدید شد

  1. اخبـار
  2. عضویت مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به مدت 3 سال در فهرست شرکت های مجاز بازرسی فنی تمدید شد

با ابلاغ دکتر فریبرز عباسی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه­های نوین آبیاری، مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، براساس ارزیابی و سوابق فعالیت­های انجام شده، مجددا و به مدت 3 سال دیگر در فهرست شرکت­های مجاز بازرسی فنی مجری طرح سامانه ­های نوین آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

مهندس علی مهدی­زاده مدیر مرکز توسعه تکنولوژی با اعلام این خبر افزود، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف طی 28 سال گذشته در زمینه تجهیزات و تکنولوژی­های سامانه­ های نوین آبیاری همکاری­های متعددی با وزارت جهاد کشاورزی داشته است. همکاری مداوم با سازمان جهاد کشاورزی استان‌های مختلف کشور، مجری سامانه‌های نوین آبیاری، مجری طرح جامع شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و رودخانه‌های مرزی کشور و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زمینه تخصصی سامانه ­های نوین آبیاری از سوابق تخصصی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف طی سالیان گذشته می­باشد.

پژوهشکده توسعه تکنولوژی براساس تجارب و دانش موجود و با اتکا به کارشناسان خبره و آزمایشگاه­های خود و تجارب موفق متعدد در صنایع متعدد و مختلف حضور داشته و با شناخت از توان تولید داخل و ارتباطات سازنده با شرکت­های مشاور و تولیدکنندگان ماشین­ها و تجهیزات آبیاری و استفاده از پتانسیل دانش فنی موجود در مجموعه از جمله دانش طراحی، دانش موادی، اصول کیفی و استانداردسازی و دانش جذب، در جهت انتقال و توسعه تکنولوژی این سیستم ­ها در کشور گام برداشته است.

مرکز توسعه تکنولوژی از مراکز زیرمجموعه این پژوهشکده در طی بیش از ربع قرن فعالیت در زمینه تدوین دانش فنی، تدوین استانداردهای ملی، ارزیابی و ممیزی تولیدکنندگان، بازرسی فنی و کنترل کیفیت، آزمون و ارزیابی عملکرد انواع تجهیزات و سامانه­های نوین آبیاری و تکنولوژی­های این حوزه اقدام نموده و هم­اکنون نیز در حال ادامه فعالیت می ­باشد.

عضویت مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به مدت 3 سال در فهرست شرکت های مجاز بازرسی فنی تمدید شد

انتشار رسانه:

جهاددانشگاهی