جذب نیرو در سازمان جهاددانشگاهی شریف

  1. اخبـار
  2. جذب نیرو در سازمان جهاددانشگاهی شریف

سازمان جهاددانشگاهی شریف برای انجام امور بازاریابی نیاز به جذب نیرو با مشخصات زیر را دارد:

  • جنسیت مرد
  • مهارت بین فردی، مذاکره و ارتباطات قوی
  • فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع یا مدیریت
  • آشنا با مباحث اقتصادی نظیر مطالعات بازار، طرح کسب و کار و مطالعات امکان سنجی
  • آشنایی با نرم افزار کامفار مزیت به حساب می آید

امکان جذب نیروی امریه نیز وجود دارد.

متقاضیان محترم، رزومه خود حداکثر تا 30 مرداد به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

 marketing@jdsharif.ac.ir

انتشار رسانه:

ایسنا