دریافت پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در ۵ رشته تخصصی جدید

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. دریافت پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در ۵ رشته تخصصی جدید

به همت مرکز توسعه تکنولوژی انجام شد:

دریافت پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در ۵ رشته تخصصی جدید


پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به دریافت پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در ۵ زمینه تخصصی جدید شد.
 سازمان ملی استاندارد ایران به استناد مصوبه جلسه «کمیته تایید» با افزایش رشته های تخصصی تدوین استاندارد ملی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینه های خودرو و نیرو محرکه، مدیریت کیفیت، مکانیک و فلزشناسی، اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، خدمات، برق و الکترونیک موافقت کرد.
مدیر مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی در این زمینه  اظهار کرد: از آنجایی که یکی از زمینه های فعالیت این مرکز تدوین استاندارد و استانداردسازی است، براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در مرکز توسعه تکنولوژی در زمینه گسترش زمینه و رشته های تخصصی، با فراهم کردن الزامات سازمان ملی استاندارد و تایید دفتر تدوین استانداردهای ملی، این مرکز در سال ۱۳۹۵ موفق شد پروانه کارشناسی تدوین استاندارد ملی ایران را در  ۵ رشته تخصصی مدیریت کیفیت، مکانیک و فلزشناسی، اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، خدمات، برق و الکترونیک را برای مدت سه سال دریافت کند.
مهندس علی مهدی زاده افزود: این مرکز پیش از این در سال ۹۲ موفق به دریافت پروانه کارشناسی استاندارد در زمینه خودرو و نیرومحرکه از سازمان ملی استاندارد شده بود که در این راستا ۲۲ استاندارد ملی تدوین و مصوب شده است و ۱۰ استاندارد ملی نیز در دست تدوین دارد.