کل قرآن کریم بر روی سطح قطعه‌ای کوچک از عقیق یمنی شامل 30 جزء قرآن، 114 سوره در 614 صفحه که به تایید علمای کشورهای اسلامی نیز رسیده، با استفاده از روش فرآیند نانوتکنولوژی در ابعاد مختلف حکاکی و ارائه می‌شود:

  • حداقل ابعاد الگو: 600 نانومتر
  • دقت میکرولیتوگرافی: 200 نانومتر
  • ابعاد کل الگو: 15.5 میلی­متر

تصویر کل قرآن کریم و بزرگنمایی 600 برابر یک صفحه از آن با ابعاد 70×35 میکرومتر بر روی زیرلایه عقیق با قطر 17 میلی متر:

کوچک ترین قرآن جهان/ حکاکی کل قرآن کریم بر روی سطح عقیق

 

حکاکی کل سوره یاسین،آیه الکرسی و آیه و ان یکاد بر روی سنگ عقیق نیز در این مرکز انجام می‌شود.