فعالیت های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در دوران دفاع مقدس مستندسازی می شود

  1. اخبـار
  2. فعالیت های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در دوران دفاع مقدس مستندسازی می شود

جمع آوری، ثبت و مستندسازی اطلاعات طرح ها و پروژه های دفاعی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در دوران جنگ تحمیلی، به همت معاونت فرهنگی این سازمان انجام می شود.

مستندسازی این فعالیت ها با جمع آوری اسناد مکتوب موجود و مصاحبه با اعضای قدیمی و نسل اول جهادگران جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز شده است.

گفتنی است، در راستای برنامه های فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برای مستندسازی فعالیت های دوران دفاع مقدس، در اردیبهشت سال 1395، همزمان با پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف نیز معاونت فرهنگی این سازمان با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار همایش دفاع دانش بنیان را با هدف بررسی نقش و جایگاه دانشگاه و جهاددانشگاهی صنعتی شریف در روند توسعه علمی و صنعتی کشور در دوران دفاع مقدس و فناوری های دفاعی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار کرد.

در ادامه تکمیل بانک اطلاعاتی پروژه های دفاع دانش بنیان سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، تاکنون اطلاعات اولیه 122 پروژه شامل خلاصه، نتایج و سازمان متقاضی وارد شده است. سایر محورهای این بانک اطلاعاتی شامل مسئول و اعضای پروژه، اسنادی از قبیل قرارداد، گزارش فنی، مکاتبات، عکس و فیلم، تجهیزات و قطعات در اختیار، مصاحبه اعضاء و مسئولین، بازدیدهای مسئولین، نظرات کارشناسان و متولیان ذیربط، جوایز و تقدیرنامه ها و … در دست جمع آوری و ورود اطلاعات است.

زندگی نامه و وصیت نامه شهدای دانشگاه و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف نیز که از جمله سرفصل های اطلاعات مرتبط با پروژه های دفاعی است، جمع آوری و ثبت شده است.

این بانک اطلاعاتی جامع، در صورت تکمیل، می تواند منبع ارزشمندی برای انواع فعالیت های تحقیقاتی، هنری، تاریخ نگاری علم و فناوری، تولید مستند، … مورد استفاده قرار گیرد.

 

لینک خبر ایسنا

لینک خبر جهاددانشگاهی