دوره آموزشی تربیت کارشناس منابع انسانی در مرکز آموزش‌های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود

  1. اخبـار
  2. دوره آموزشی تربیت کارشناس منابع انسانی در مرکز آموزش‌های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود

این دوره آموزشی، با سرفصل‌های زیر، در مرکز آموزش‌های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار می‌شود:

– جذب و استخدام    

– آموزش و توانمندسازی

– جبران خدمات و الزامات قانونی

– توسعه شایستگی و تعالی منابع انسانی

– نگهداشت منابع انسانی و مدیریت عملکرد

– آمادگی برای موفقیت در مصاحبه

         

مدت زمان دوره آموزشی تربیت کارشناس منابع انسانی 60 ساعت می باشد.

 

شماره تماس برای دریافت مشاوره و ثبت نام: 67641999-021